15. kesäkuuta 2020

Tietoarkisto mahdollistamassa kansainvälistä vertailevaa tutkimusta

Suuri osa Tietoarkiston tekemästä työstä on kansainvälistä yhteistyötä, johon kuuluu myös kaksi merkittävää kansainvälistä aineistonkeruuohjelmaa: International Social Survey Programme (ISSP) ja European Values Survey (EVS). Tietoarkisto on mukana näiden kansainvälisten aineistojen keruun rahoittamisessa, suunnittelussa, käännöstyössä sekä suomalaisen datan käsittelyssä kansainvälisen aineiston vaatimusten mukaiseksi. Tietoarkisto myös arkistoi Suomen maakohtaisen aineiston ISSP:n, EVS:n ja World Values Surveyn (WVS) keruista. Saksalainen sisararkistomme GESIS arkistoi aineistosarjojen kansainväliset aineistot.

Kansainvälinen vertailudata suosittua

Kansainväliset vertailuaineistot kuten ISSP ja EVS kuuluvat Tietoarkiston suosituimpiin aineistoihin, ja palveluportaali Ailassa on tiedot lukuisista julkaisuista, joissa aineistoja käytetään. Aiemmin Ailaan on kuitenkin kerätty julkaisutiedot vain kotimaiseen dataan pohjautuvista julkaisuista. Tänä kesänä käymme läpi kansainvälisiä yhdistelmäaineistoja hyödyntäviä julkaisuja, joissa myös Suomen aineistoa on analysoitu, ja lisäämme niiden tietoja Ailan aineistokuvailuihin.

Monissa maissa ylikansalliset vertailututkimusaineistot ovat muodostuneet tärkeäksi ja suosituksi tutkimusresurssiksi. Vertailuaineistojen ja datan globaalin löydettävyyden kasvava tarve näkyy myös esimerkiksi Euroopan yhteisiä avoimen tieteen pilvipalveluita kehittävässä EOSC-hankkeessa.

Suomi esillä kansainvälisessä tutkimuksessa

Vertailututkimusaineistojen kerääminen on kuitenkin työlästä, sillä yhteensovittamisessa pitää ottaa huomioon eri maiden ja kulttuurien erilaiset käytännöt ja kielet. Yhteistyössä suomalaisten yhteiskuntatieteilijöiden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa Tietoarkisto on mahdollistanut viimeisen liki kahdenkymmenen vuoden ajan sen, että Suomi on mukana laajoissa ja tunnetuissa kansainvälisissä aineistosarjoissa.

Laajoihin vertailuaineistojen keruihin osallistuminen mahdollistaa sen, että kotimaiset ilmiöt asettuvat oikeisiin suhteisiinsa ja suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri paikalleen muiden joukkoon. Maailmanlaajuisesti tunnettuja tutkimusohjelmia kuten ISSP:tä ja EVS:ää pidetään myös luotettavina sekä hyvin dokumentoituina ja suunniteltuina. Kymmeniätuhansia havaintoyksiköitä sisältäviä kansainvälisiä aineistoja käytetäänkin ahkerasti, sillä ne tarjoavat loputtoman määrän tutkimusasetelmia ja tilastollisia lähestymistapoja.

ISSP- ja WVS/EVS-aineistot ovat tärkeitä myös kotimaisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, mutta Suomen datan merkitystä kansainvälisessä kontekstissa ei saa unohtaa. Tietoarkisto seuraa esimerkiksi ISSP:n osalta suomalaisten aineistojen latausten määriä Ailasta, mutta nämä määrät ovat pieniä verrattuna siihen, kuinka paljon saksalaisesta GESISistä ladataan kansainvälisiä yhdistelmäaineistoja. GESISiltä saatujen tilastojen mukaan Suomen datan sisältäviä ISSP-yhdistelmäaineistoja on ladattu vuosina 2016-2019 lähes 30 000 kertaa.

Urakkaa riittää

Kansainvälisten vertailuaineistojen avulla tehdään tutkimusta siis huimia määriä, ja kaikkia Suomen dataa hyödyntäviä julkaisuja ei todennäköisesti koskaan ehditä kirjaamaan Ailaan: pelkästään ISSP:n julkaisuluettelo sisältää yli 9 000 julkaisua, joista suuressa osassa Suomen aineistoja on mukana mutta suuressa osassa ei. Julkaisutietojen kerääminen on työlästä, sillä toistaiseksi niiden koneelliseen haravointiin ei ole olemassa välineitä; kirjattavien julkaisujen selvittäminen vaatii monissa tapauksissa siis julkaisun manuaalista läpikäyntiä.

Tähän mennessä olemme keränneet runsaat kaksisataa viitetietoa Suomen aineistoja hyödyntävistä kansainvälisistä julkaisuista, kuten tutkimusartikkeleista ja monografioista. Työ on siis alkutekijöissään, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että Suomi on näkyvästi vertailevan yhteiskuntatutkimuksen maailmankartalla.

Lisätietoa:

» ISSP:n esittely Tietoarkiston sivuilla
» EVS:n/WVS:n esittely Tietoarkiston sivuilla
» International Social Survey Programme -tutkimusohjelman julkaisuluettelo
» European Values Survey -tutkimusohjelman julkaisuluettelo
» GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
» Ailan julkaisuhaku

Niko Koski
tietoasiantuntija
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Tämä blogikirjoitus on luettavissa myös englanniksi:
FSD Enabling Cross-National Comparative Research.

Ei kommentteja: